Escola Cinema d'Animació

ESCOLA CINEMA D’ANIMACIÓ

 

Data> 2010 Lloc> Centre històric

PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ D’UNA ESCOLA D’ANIMACIÓ A LLEIDA

Es tracta d’un centre formatiu de base artística ubicat al Centre Històric de la ciutat de Lleida.Un equipament  pensat per enriquir amb la creació de contingut una iniciativa de llarga trajectòria com és la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ANIMAC que es fa a Lleida des del 1998. Que serveixi també per connectar la seva seu i projecte de recent creació, La Llotja (2010) i el Magical Centre (2011). Tots ells amb una mirada més enllà de “lo  local” i entre tots capaços de tancar el trinomi per a la sostenibilitat del sector creatiu: FORMACIÓ – PRODUCCIÓ – DIFUSIÓ. La creació del progama d’usos i la implantació urbana han estat els focus claus d’aquest treball.