Gràfica bar bodega Blasi

GRÀFICA BAR BLASI

Data>2013-2014

Lloc>Lleida

Concepte i disseny del logo i diferents aplicacions publicitàries.

mupi d’estiu