Casa A&P

CASA A&P

Data > 2015

Lloc > Ciutat Jardí, Lleida

Col·laboradors: Marta Torras, calculista

Casa d’una sola planta aïllada en el Sur2 de Ciutat Jardí de Lleida. Formalment es composa per cubs blancs de diferents altures que canvien el seu llenguatge amb l’orientació.

La visera -porxo- de la façana sud-est protegeix les grans obertures del sol de l’estiu i permetent la captació passiva durant els mesos més freds.  Habitatge molt funcional de quatre habitacions, aparcament en la mateixa planta i amb la sala d’estar i la cuina en un mateix espai que s’obra al jardí a través d’un porxo.